Výcvik v kariérovém poradenství

Datum konání: 12.05.2017

Místo konání: Brno

Od května otevíráme nový výcvik složený z 6 modulů. Můžete absolvovat celý výcvik nebo jen vybrané modulu. Reference účastníků na předchozí běhy si můžete přečíst na www.karieroveporadenstvo.sk

Pro koho je výcvik určen:

  •    kariérové poradce, kouče nebo konzultanty
  •    výchovné poradce
  •    studenty psychologie, personálního řízení
  •    jedince, kteří chtějí poskytovat kariérové poradenství

Místo: Brno

Termíny a krátké anotace jednotlivých modulů:


1. modul: Základy kariérového poradenství

Termín:12-13. 5. 2017

Krátká anotace: Obsahová a tematická skladba přináší teoretický vhled do základních pojmů v kariérovém poradenství (kompetence poradce, profesní dráha, kariéra…aj.). V průběhu dvou dní se účastníky seznámí také s vybranými teoriemi kariérového poradenství a jejich metodami, které mohou využít v práci s vlastními klienty.


2. modul: Sociodynamický přístup v kariérovém poradenství

Termín: 23-24. 6. 2017

Krátká anotace: Sociodynamické poradenství je holistický kontext životního prostoru daného jedince, který se zaměřuje zejména na kulturní a sociální kontext. Účastníci budou pracovat s metodami, které jim pomohou lépe pochopit a zvědomit životní prostor daného jedince.


3.modul: Zážitkový přístup v kariérovém poradenství

Termín: 22.-23.9.2017

Krátká anotace: Přínos tohoto modulu spočívá zejména v získání dovedností pracovat s kreativními metodami v rámci poradenského procesu. Tyto metody podporují jedince ve vytváření kariérního plánu, definování životní a profesní vize.


4.modul: Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Termín: 27.-28.10.2017

Krátká anotace:  Modul přináší účastníkům praktické dovednosti s nástroji z koučování, které je možné využít v kariérovém poradenství nebo v kariérovém koučinku (např. model GROW, karteziánské kvadranty…aj.).


5. modul: Aktivizační a tvořivé metody v kariérovém poradenství

Termín: 1.-2. 12. 2017

Krátká anotace: Účastník modulu získá nástroje pro posilnění sebevědomí klienta, pro práci s překážkami v procesu hledání povolání, které mu brání v úspěšném uplatnění na trhu práce. Součástí modulu jsou techniky z narativního přístupu v kariérovém poradenství.


6. modul: Specifika práce s klientem v různých fázích kariérového poradenství

Termín: 19.-20. 1. 2018

Krátká anotace: Porozumění jednotlivým fázím v poradenském procesu, zvyšuje kompetence a schopnosti poradce včas a efektivně intervenovat. Modul přináší praktické nástroje do jednotlivých fází.

 

Více informací je možné najít na www.karierovaporadenstvo.sk nebo kontaktujte Pavlínu Vašátovou vasatova.pavlina@gmail.com

Link pro přihlášení: https://goo.gl/forms/8zU4XBDCYtzIp6Jq2

< Přehled akcí