Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“

Datum konání: 10.11.2017

Místo konání: Praha, Celetná 20

Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ 10. - 11. 11. 2017, Praha

   

Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň otevřenost pro jeho různorodost a nacházení nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskusi otevřenou praktikům i veřejnosti.

   

Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 v Brně, a rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi. Tento rok konference proběhne ve spolupráci s katedrou andragogiky, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Konference bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení bude zajištěno na místě. Mimo zahraniční hosty, přispějí do konference i čeští experti. Více informací o konferenci na stránkách www.konferencekp.cz

< Přehled akcí