Kariérové poradenství - otevřené a respektující

Datum konání: 13.12.2017

Místo konání: IQ Roma servis, Vranovská 846/45, Brno

Centrum Euroguidance ve spolupráci s IQ Roma servis

vás zve na seminář "Kariérové poradenství - otevřené a respektující"

 

Seminář se koná 13.12.2017 od 13h

V prostorách IQ Roma servis - Vranovská 846/45, Brno

 

Cílem semináře je přenos dobré praxe z letošní Národní ceny kariérového poradenství a další inspirativní praxe kariérového poradenství a souvisejících iniciativ. Sdílet zkušenosti z praxe kariérového poradenství v kontextu kulturní různorodosti, jako nástroje posilování sociální soudržnosti, inkluzivní společnosti, překonávání bariér apod.  

   

Účastníci: kariéroví poradci a další pomáhající profese, učitelé, pracovníci úřadu práce, škol, neziskového sektoru a další

 

Přihlašovat se můžete online zde

 

Program

 

12:30 - 13:00  registrace

13:00 - 14:45  prezentace s diskusí

  • Evropské inspirace k multikulturním aspektům kariérového poradenství - Petr Chaluš - Euroguidance
  • Gendalos - příklad dobré praxe z Národní ceny kariérového poradenství 2017 - Anežka Šintáková - IQ Roma servis
  • Zkušenosti s podporou žáků 9.tříd při přechodu na střední školu - Petra Banďouchová, Tereza Marková - Muzeum romské kultury
  • Pracovní poradenství a aktuální výzvy v integraci cizinců - Lukáš Wimmer - Centrum pro integraci cizinců

14:45 - 15:15 přestávka s občerstvením

15:15 - 17:00 interaktivní aktivity - Petr Chaluš (Euroguidance) a Martina Milotová (Centrum vzdělávání všem)

  • rozvoj dovedností v oblasti metod a nástrojů kariérového poradenství
  • výměna zkušeností mezi účastníky

 

Seminář je zdarma

 

Akce bude volně navazovat na podobný seminář Euroguidance v Praze v roce 2016, více o výstupech z roku 2016 zde

 

 

 

 

< Přehled akcí