Modelový výcvik pro kariérové poradce

Datum konání: 13.10.2017

Místo konání: Plzeň/Praha

Připravili jsme pro kariérové poradce, lektory kariérového poradenství a organizace poskytující vzdělávání kariérových poradců možnost spolupráce na tvorbě modelového výcviku pro kariérové poradce pořádaného Centrem Euroguidance v ČR. Cílem je inspirovat se různými pohledy, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. Zaměříme se na kvalitu kariérového poradenství, profesionalitu poradce, proces v práci s klientem. Budeme vycházet z evropského kontextu i z české zkušenosti se vzděláváním poradců.

 

Základní části výcviku budou tvořeny vstupem evropských lektorů: Thomas Diener, Tron Inglar a Asa Sundelin, kteří povedou praktický trénink doplněný o teorii a jejich vizi kariérového poradenství. Druhou významnou části budou peer learningové aktivity účastníků tréninku podporované českými mentory. Mentoři ve skupinách podporují peer learning, zajišťují zpětnou vazbu, evaluaci a provázanost jednotlivých bloků. Mentoři společně s účastníky vytvoří model otevřený pro inspiraci všem poskytovatelům vzdělávání.

 

13.-14.10. Jumping Into the change proces - Thomas Diener

Thomas představí základní myšlenku poradenství zaměřeného na proces. Konkrétně koncept tvořivosti a spontánnosti, který vyvinul Jakob Levy Moreno, zakladatel psychodramatu. Jeho teorie, která je stále velmi aktuální a odpovídá nejnovějším poznatkům z neurologie a pozitivní psychologie, může pomoci vidět kariérové poradenství jako proces individuální změny. V rámci tematického bloku budeme zkoumat tyto koncepty tvořivosti a spontánnosti. Budeme experimentovat s možnostmi, které jsou v nich uloženy, abychom jimi obohatili naší individuální i skupinovou poradenskou praxi.

 

3.-4.11. Hope and Reality - Tron Inglar

Tron představí další poradenské strategie, které zohledňují a dokáží efektivně zpracovávat různost, odlišnost klientů (např. gestalt, socio-dynamika, Parsonsova teorie, kritické teorie). Pro každý z těchto přístupů představí konkrétní poradenské techniky a doplní je ukázkami z praxe. Zaměří se na sny a vize, na realitu v rámci práce. Připomene důležitost etického aspektu v poradenské praxi.

 

24.-25.11. Reflecting counselling what is going on? - Asa Sundelin

Asa se zaměří na možnosti reflexe a analýzy poradenských setkání. Ve své diplomové práci využívala koncept strategie a komunikační projekt pro analýzu poradenských setkání. Zjistila, že jsou pro poradenství užitečné a použila je ve workshopech s poradci jako prostředek reflexe poradenských setkání.

 

8.-9.12. Používání nových dovedností v praxi

V závěrečném bloku, kdy účastníci na základě svých nových dovedností povedou praktické workshopy pro další poradce (learning by doing), proběhne evaluace celého tréninku a bude finalizován výstup - otevřený modelu výcviku.

 

Informace pro přihlášené účastníky zde

< Přehled akcí