Poradenský rozhovor v kariérovém poradenství

Datum konání: 29.08.2017

Místo konání: ul. Staropramenná, 7, Praha 5

 

Poradenský rozhovor v kariérovém poradenství (akreditováno MŠMT) -  na semináři získáte základní přehled o technikách poradenského rozhovoru, který můžete využívat v kariérovém poradenství. Naučíte se efektivně pracovat se svým klintem v rámci rozhovoru. Seznámíte se s klíčovými principy vedení poradenského rozhovoru s klientem v poradenské praxi; procvičíte si vhodný průběh pohovoru, vyzkoušíte si různé metody vedení poradenského rozhovoru a aktivity vhodné pro poradenský rozhovor v kariérovém/profesním poradenství. Získáte jistotu a dobré nápady pro vedení poradenského rozhovoru.  Bližší informace na http://www.cakp.cz/poradensky-rozhovor/

< Přehled akcí