Úvod do kariérového poradenství

Datum konání: 12.09.2017

Místo konání: EKS, Polská 40, Praha 2

 

Na kurzu se budeme zabývat různými přístupy v kariérovém poradenství a zaměříme se na to, jaké jsou jejich výhody i nevýhody. Ukážeme si, jak můžeme v dnešním proměnlivém světě podporovat klienty na jejich kariérní cestě a jak posílit jejich zodpovědnost za vlastní život. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru a vyzkoušíme si další praktické metody (jako např. řešení případových studií, techniky identifikace kompetencí u klienta i prvky kreativních postupů). Každý účastník si vytvoří vlastní scénář první poradenské schůzky a naučí se jej využívat.

 

Pro více informací navštivte - http://www.ekscr.cz/cs/p%C5%99ehled-kurz%C5%AF

 

< Přehled akcí