„KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ANEB NIKDY TO NEKONČÍ“

Datum konání: 17.05.2018

Místo konání: Krajský úřad JMK, Cejl 530/73, Brno

PROGRAM:


8.45 – 9.30 | Registrace účastníků


9.30 - 10.00 | KOMPETENCE A JEJICH VÝZNAM V KARIÉROVÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Helena Košťálová (Evropská kontaktní skupina, Genderové informační centrum NORA)
Co jsou kompetence a proč bychom se jimi měli zabývat? Svět práce 21. stole􀆡 před nás klade velké výzvy a najít si svůj
recept na spokojenost není vždy snadné. Jakou roli v tom mohou hrát naše kompetence? A jak s nimi můžeme pracovat,
aby nám skutečně pomáhaly?


10.00 – 10.45 | KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉROVÝ MANAGEMENT: PROČ A JAK?
Peter Plant (University of South-East Norway, University of West Scotland)
Kompetence k řízení profesní a vzdělávací dráhy (CMS) jsou napříč Evropou definovány jako koncept, který podporuje
schopnost jedinců řídit si svou kariéru na měnícím se trhu práce. Ale, může mít vlastní kariéru opravdu každý?
A skutečně můžeme svoji kariéru řídit? Jak začlenit CMS do kariérového vzdělávání na školách?


10.45 – 11.15 | Přestávka na kávu


11.15 - 11.45 | KOMPETENCE KARIÉROVÝCH PORADCŮ KE KARIÉROVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
Lenka Hloušková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Kompetenční přístup ve vzdělávání kariérových poradců zažívá období své renesance a v souvislos􀆟 se zacílením
kariérového vzdělávání na rozvoj dovednos􀆡 řízení profesní a vzdělávací dráhy vyvstávají minimálně dvě otázky hodné
naší pozornos􀆟: jaké kompetence si od kariérových poradců vyžaduje soudobé kariérové vzdělávání a jak takové
kompetence mohou kariéroví poradci získat.


11.45 – 12.15 | MAPOVÁNÍ KOMPETENCÍ PODLE COMPETENCE KALEIDOSCOPE
Florian Hinterberger (migrare Zentrum für MigrantInnen, Rakousko)
Jak z pohledu tvůrce vypadal proces vzniku metody Competence Kaleidoscope? Jaká jsou teore􀆟cká východiska metody?
Na jaká úskalí naráželi její tvůrci? Jaké jsou prak􀆟cké zkušenos􀆟 s CK při práci s migranty v Rakousku?


12.15 - 13.00 | Přestávka na oběd


13.00 - 13.45 | EMANCIPACE V PRÁCI
Tomáš Ervín Dombrovský (LMC)
Jak se posouvají potřeby lidí ve vztahu k práci/zaměstnání a jak na to reagují zaměstnavatelé? Nejzajímavější data
z průzkumů a využívání online služeb společnos􀆟 LMC, která provozuje například portály Jobs.cz, Prace.cz
či vzdělávací pla􀆞ormu Seduo.cz.


13.45 - 15.00 | WORKSHOPY S UKÁZKAMI AKTIVIT KURZU COMPETENCE KALEIDOSCOPE
Kateřina Kelarová, Andrea Klofáčová, Jitka Janíková (GIC NORA a Akropolis)


15.00 – 16.00 | NETWORKING a občerstvení

 

Na konferenci se můžete přihlásit zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfshQHX_qpFZlzcINwk2iAc8KWdoDVqx1WL7wfl3qss74P0Vw/viewform?c=0&w=1

 

< Přehled akcí