Konference pro budoucnost - spolupráce pedagoga, žáka a rodiče.

Datum konání: 13.06.2018

Místo konání: Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

Setkání je určeno především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Konference je otevřena také dalším zájemcům o oblast kariérového poradenství. Vítáni jsou například i rodiče, kteří téma aktuálně řeší.

https://vzdelavanivsem.cz/novinky/404-spoluprace-pro-budoucnost-konference-o-karierovem-poradenstvi

< Přehled akcí