Školení pro pedagogy vykonávající úlohu kariérového poradce

Datum konání: 12.06.2018

Místo konání: Praha

Vážení pedagogové ZŠ a SŠ, zveme Vás zdarma na celodenní školení pro pedagogy vykonávající úlohu kariérového poradce s důrazem na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (především pak se zaměřením na oblast problémů vyplývajících ze sociálního vyloučení a žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávacího systému).

 

Termín školení:
V úterý 12. června 2018 od 7:45 (prezence); od 8:00 do 16:00 hodin (školení včetně přestávek)

Místo konání:
Akademie řemesel Praha - SŠT, Zelený pruh 1294/52, Praha 4

 

Podrobné informace o školení - viz:
https://www.zelenypruh.cz/aktuality/poradame-skoleni-pro-pedagogy

Registrace na školení na e-mailu: inechvatalova@zelenypruh.cz

 

< Přehled akcí