Kategorie: Národní cena kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství 2014

 

Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly 18. září 2014 vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenilo celkem 7 příspěvků. Rozmanitost přihlášených příspěvků a udělených cen svědčí o rozvíjejícím se poradenství u nás a jeho postupující profesionalizaci. Soutěž se, stejně jako v minulých dvou letech, konala ve spolupráci s Euroguidance Slovensko.

 

Kariérové poradenství jako nezbytná součást celoživotního učení nabývá na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, podpoře rovných příležitostí na trhu práce a otevřeného dialogu všech, kteří do něj vstupují a kteří jej ovlivňují. „Poradenství poskytuje lidem prostor, povzbuzení, oporu a inspiraci při hledání cesty životem, využití vlastního potenciálu a uplatnění ve společnosti.

 

Za příkladné služby poskytované studentům získalo ocenění Gymnázium Jihlava, jehož poradenské pracoviště zvítězilo též v rámci regionální Ceny za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina, kterou letos poprvé vyhlásila organizace Vysočina Education. Další z cen získalo Kariérní centrum Masarykovy univerzity, které se letos mezi vítězi umístilo již po třetí v řadě; tentokrát byla cena udělena za realizaci inovativního počinu Personalistika ze zákulisí. Do Brna putovala také cena pro Centrum vzdělávání všem zřizované Jihomoravským krajem k rozvoji konkurenceschopnosti a zvýšení zájmu obyvatel kraje o celoživotní vzdělávání. Centrum získalo cenu za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti. Projekt Oblastní charity Pardubice, Mami, tati, pečuj, pracuj, byl oceněn za komplexnost a propojení práce se zaměstnavateli a zaměstnanci při slaďování pracovního a osobního života.

 

Za úspěšnou implementaci švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q na národní úrovni získalo ocenění Centrum kompetencí. Konečně za podporu kreativity v kariérovém poradenství byla oceněna psycholožka, lektorka, koučka a kariérová poradkyně Magda Shymon, která uvedla v život originální lektorské a terapeutické pomůcky b-creative (www.b-creative.cz).

 

Zvláštní cena za evropskou spolupráci, vyhlášená při příležitosti deseti let od vstupu České republiky do Evropské unie, byla udělena projektu Fit for flexi realizovanému jazykovou a vzdělávací agenturou Channel Crossings, s. r. o.

 

Vedle vítězných příspěvků získali zvláštní uznání poroty Evropská kontaktní skupina za publikaci Navigace světem práce, občanské sdružení Asistence za dlouhodobé poskytování kvalitních služeb kariérového poradenství a trojlístek brněnských vysokých škol (MU, MENDELU, VUT) za podporu spolupráce jednotlivých aktérů v oblasti kariérového poradenství při realizaci veletrhu Job Challenge.

 

Kromě vyhlášení vítězů soutěže byl na konferenci rovněž prostor pro diskuzi nad aktuálními tématy kariérového poradenství: mapování kompetencí v celoživotní perspektivě či spolupráci se zaměstnavateli jako dalšímu rozměru kariérového poradenství. V neposlední řadě byly také představeny příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, o jejichž vítězích se více dozvíme 16. 10. 2014 v Bratislavě.

 

Soutěž se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra, ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a s podporou portálu Edumenu.cz. Výstupy z konference, stejně jako přehled přihlášených příspěvků české i slovenské části soutěže najdete najít v českém i anglickém sborníku, v dalším čísle Zpravodaje Euroguidance a také na našich webových stránkách

 

Anotace soutěžních příspěvků najdete zde.

Sborník ze soutěže mapující příkaldy dobér praxe v ČR i na Slovensku najdete zde.

 

« Zpět

Přihlášení

Registrace

Pro vkládání článků a příspěvků do diskuze se prosím zaregistrujte.

Registrační formulář
Zapomenuté heslo

Vyhledávání

DZS - Dům zahraničních služeb NAEP - Národní pro evropské vzdělávací programy

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor/ka. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.