10.09.2019

IAEVG

29.08.2019

online

27.06.2019

kvalita2

13.06.2019

ostrava

23.05.2019

kulaty_stul

14.05.2019

crossborder

15.04.2019

sbrsko

4.12.2018

zilina

4.12.2018

evaluacni

23.11.2018

KP 18