Přihlašování příspěvků na IAEVG konferenci (Bratislava 11-13.9.)

14.03.2019

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť” sa uskutoční 11. – 13. septembra 2019 v Bratislave. Ide o prestížnu konferenciu s dlhoročnou tradíciou, ktorú zastrešuje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva, ktorá mala v roku 2017 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín.

 

Tento rok dostalo príležitosť zorganizovať konferenciu historicky prvýkrát na Slovensku Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoločne s Euroguidance Slovensko a českými partnermi - Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj, Masarykovou univerzitou v Brne – Ústav pedagogických věd a Centrom Euroguidance Česká republika. Záštitu nad konferenciou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ide o skvelú príležitosť stretnúť približne 350 najvýznamnejších vedcov, kariérových poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie z celého sveta ako aj aktívne sa zúčastniť konferencie s príspevkom na niektorú z tém konferencie (https://iaevgconference2019.sk/vyzva/?lang=sk). Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 31.3.2019.

 

Budeme veľmi radi ak zvážite aktívnu účasť na tejto konferencii, prípadne budete informáciu šíriť aj medzi kolegov, pre ktorých by mohla byť zaujímavá.

Viac informácii nájdete na webstránke:

www.iaevgconference2019.sk/?lang=sk 

< Přehled novinek