Potřebujete poradit?

Cílem této sekce je nasměrovat poradce i veřejnost na dostupné služby kariérového a celoživotního poradentsví.

 

EURES

Pokud uvažujete o práci v některé z evropských zemí, neváhejte se obrátit na poradenské služby poskytované v rámci evropské sítě EURES.

Pedagogicko-psychologické poradny

Napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.

Národní ústav pro vzdělávání - Centrum kariérového poradenství

Řešíte kam na školu? Objevil se nějaký problém a chystáte se na změnu střední školy? Plánujete si v dospělosti doplnit vzdělání nebo ověřit své odborné znalosti?

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání.

NICM

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.