Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Datum konání: 23.11.2018

Místo konání: Hradec Králové

 

Letošní mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat 23. -. 24. listopadu v prostorách Univerzity Hradec Králové na téma Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

 

Na konferenci vystoupí tradičně řečníci ze zahraničí, stejně jako z Česka a Slovenska, jedním z řečníků je Rie Thomsen k tématu Kariérové poradenství v komunitách.

 

Více informací najdete na stránkách, kde je i možnost přihlašování - http://konferencekp.cz/  (stále je možné se zúčastnit, na konferenci jsou volná místa) 

 

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

 

Přihlašování účastníků i vašich příspěvků je již otevřeno na stránkách www.konferencekp.cz ,můžete přihlašovat příspěvky, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a rozvoje.

 

Na konferenci je zajištěn překlad, účast je bez poplatku.

 

Atmosféra z loňské konference:

 

 

< Přehled akcí