Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

Information on the Lifelong Guidance System in the Czech Republic

Information about the guidance system in the Czech Republic in 2018. What are the challenges in guidance, evaluation of the career guidance in schools, employment etc?

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2017

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2017. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Publikace je v angličtině. 

Člověče, poraď se!

Brožura Člověče poraď shrnuje informace o celoživotním kariérovém poradenství, místech, kde se člověk může obrátit a síťe, které poradenství podporují.

Lifelong guidance practices in France

 

Francouzské Centrum Euroguidance připravilo aktuální přehled systému celoživotního poradenství ve Francii k roku 2017.

Publikaci doprovázejí popisy významných konkrétních inicativ.

Z obsahu:

  • Acquiring empowering learning & career management skills
  • Preventing school drop-out
  • Promoting transitions between academic cycles and encouraging success
  • Supporting career transition
  • Using digital technology to facilitate guidance
  • How the Euroguidance network works

 

Publikace k přečtení na stránkách Centra Euroguidance ve Francii zde

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017, ročník 6 – číslo 12

 

Hlavní témata 12. čísla e-časopisu slovenského Euroguidance ve spolupráci s českým centrem Euroguidance jsou: 

  • Co žáci základních škol postrádají v kariérovém poradenství
  • Rozhovor s Jean-Jacques Ruppertom
  • Sebezkušenostní aktivity v kariérovém poradenství
  • Konferencia „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“ 

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik.