Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství

Datum konání: 22.03.2018

Místo konání: Národní vzdělávací fond, o.p.s., Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Jsou v současné době služby kariérového poradenství kvalitní? Co je to vlastně kvalita v kariérovém poradenství? Jak ji poznáme a jak ji měříme? Měly by být centrálně definovány
standardy této služby? Kdo by je měl definovat? Kdo by je měl kontrolovat? Česká asociace kariérového poradenství, z.s. ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvo j, z.s. zve kariérové poradce a další příznivce a poskytovatele kariérového poradenství k diskusnímu setkání Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství


Seminář se uskuteční 22. 03. 2018 od 13:00 hod. na pracovišti Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. v Dejvicích, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6. Navigaci připravíme na místě.
Akce je součástí série tematických setkání v rámci projektu Kvalita v kariérovém poradenství.


12:45 – 13:00 Registrace
13:00 – 13:15 Úvodní slovo za SKPKR a ČAKP
13:15 – 13:45 Kvalita v kariérovém poradenství
Prezentace Ing. Zuzany Freibergové, vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu
13:45 – 15:45 Co je pro mě kvalitní kariérové poradenství? Jak měřit kvalitu? Facilitovaná diskuze
15:45 – 16:15 Jak vidí kvalitu za hranicemi – příklady dobré praxe
16:15 – 16:30 Poděkování, závěr, rozloučení, pozvánka na další semináře


Účast na setkání je zdarma. V případě zájmu Vás prosíme o registraci zde.
Kontakt: Ing. Zdena Hendrychová, info@cakp.cz, +420 724 270 939

< Přehled akcí