Kariérové poradenství na školách

Datum konání: 4.12.2018

Místo konání: Žilina, Slovensko

Vyhlašujeme výzvu pro poradce a učitele k účasti na semináři k tématu kariérové poradenství na základních a středních školách,

kterou pořádá slovenské centrum Euroguidance 4.12. v Žilině

Více o akci zde http://www.euroguidance.sk/index.php?sw=10&cislo_sem=5

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění online přihlášky zde na jejíž základě bude probíhat výběr účastníků

Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování

 

Centrum Euroguidance a Europe Direct Žilina Vás pozývajú na regionálny seminár „Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov“, ktorý je určený výchovným a kariérovým poradcom zo škôl a poradní, riaditeľom škôl, regionálnym tvorcom politík a predstaviteľom verejných a neziskových organizácii, ktoré sa angažujú v oblasti kariérovej výchovy.

 

PROGRAM

9:30 – 11:00

  • Kariérová výchova v školskom vzdelávaní, Správa zo seminára Cross-Border

Alžbeta Štofková Dianovská, Asociácia výchovných poradcov

---

  • Kariérový poradca na základnej škole, Príklad z praxe

Eva Václavíková, výchovná poradkyňa

----

  • Kariérové poradenství na základní škole, příklady dobré praxe v Libereckém kraji

Lenka Matuszná, EDUCA QUALITY

11:30 – 12:00

  • Fínsky poradenský systém a jeho porovnanie, Poznámky zo študijnej návštevy

Silvie Pýchová, nezávislá expertka


12:00 – 12:30

  • Z pedagoga lektor - práce se třídou na kariérových tématech

Martina Milotová, Centrum vzdelávaní všem


12:30 – 13:30 Obed


13:30 – 15:00 Workshopová časť

  • Kamila Bolfová, Info Kariéra Plzeň
  • Europe Direct Žilina Spolupráce škola - žák – rodič při volbě povolání Kariéra v Európe ako rovný s rovným

< Přehled akcí