kurz Poradenské směry a přístupy

Datum konání: 6.01.2020

Místo konání: Impact Hub, Ostrava

PORADENSKÉ SMĚRY A PŘÍSTUPY

 

Rozsah kurzu: 32 vyučovacích hodin

 

Obsah kurzu:

Vývoj kariérového poradenství 8 vyučovacích hodin

Oceňující zvědavost 8 vyučovacích hodin

Kariérové poradenství zaměřené na člověka 8 vyučovacích hodin

People like me – dívky v technických a přírodovědných oborech 8 vyučovacích hodin

 

Termíny: 1. běh 6.1., 13.1., 3.2. a 4.2.2020

               2. běh 7.1., 14.1., 10.2. a 11.2.2020

 

Místo konání: Impact Hub, Ostrava

Čas: 9:00 – 16:00

 

Přihlašování: na tomto odkaze, do 20.12.2019.

 

1) Vývoj kariéry a s tím související služby kariérového poradenství

Objasnění změn v problematice kariéry, které jsou reflektovány v současných i tradičních přístupech k rozvoji kariéry. Hlavní faktory ovlivňující rozvoj kariér. Návaznost vývoje vzdělávání, potažmo trhu práce a služby kariérového poradenství.

2) Oceňující zvědavost

Dílčí komponent přístupu orientovaného na řešení, který v rámci poradenství nabízí nový pohled na žáka. Praktický nácvik oceňování a vlastní zvědavosti, který posouvá nejen poradenskou práci, ale také naše vnímání druhého člověka.

3) Kariérové poradenství zaměřené na člověka

Konkrétní metody práce s žáky, které pomáhají posouvat rovinu jejich sebepoznání. Využitelnost jak ve skupinové, tak individuální práci. Zaměřeno na interaktivitu a rozvoj kreativního myšlení.

4) People like me

Praktické nástroje z oblasti kariérového poradenství zaměřené na posílení pozice dívek v technických a přírodovědných oborech (STEM). Ukázky testů, jazykových pomůcek, videí apod.

 

 

Představení lektorů:

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph. D.

Přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a VŠB v Ostravě. Zaměřuje se především na výuku předmětů vztahujících se ke kariéře, jako např. Individuální rozvoj kariéry. Její snahou je stimulovat rozvoj dovedností u studentů, které jsou potřebné pro hledání práce. Zdůrazňuje potřebu strategického pojetí rozvoje kariéry.

Mgr. Dorota Madziová

Kariérovému poradenství se věnuje od roku 2009, v současné době více se zaměřením na školní prostředí. Vychází z přístupu orientovaného na řešení a metody Mapování kompetencí CH-Q. Ve své práci uplatňuje zejména neformální vzdělávání s respektem k individuálním potřebám cílových skupin. Důraz klade na rozvojovou stránku klienta a spoluvytváření v poradenském procesu.

Bc. Martina Němcová

Praktik v oblasti kariérové poradenství – své zkušenosti z poradenské činnosti na úřadu práce přesouvá do lektorské činnosti. Věnuje se realizaci nových vzdělávacích projektů na úrovni Zlínského kraje (krajský úřad). Spolupracuje se zahraničními vzdělávacími institucemi v rámci projektů Erasmus+. V současné době je propagátorkou přístupu „People like me“, který se zaměřuje na kariérové poradenství pro ženy a dívky.

Mgr. Ivana Šindlerová

Vzdělávání a rozvoji dospělých se věnuje více než 15 let, nejen v Česku, ale i v zahraničí. Z manažerské role v se v roce 2016 přesunula plně do konzultační a lektorské činnosti. Se svými klienty uplatňuje kreativitu i preciznost, empatii i zaměření na cíle. Její práce se vyznačuje profesionalitou a otevřeností vůči potřebám klientů.

Mgr. et Bc. Pavel Vítek

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids' Skills kouč a trenér. Do své práce přináší své letité zkušenosti a nové nápady, konstruktivistické myšlení (což mimo jiné znamená, že mnoha věcem říká jinak, než je zvykem), dále empatii, posedlost spoluprací, autentičnost a otevřenost.

< Přehled akcí