Kategorie: Akce Euroguidance

Národní cena kariérového poradenství 2015

Česká republika, Uzávěrka soutěže je 10. června 2015

Centrum Euroguidance vyhlašuje již sedmý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství.

Cíl soutěže:
Zveřejnit, ocenit a sdílet příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství.

Kdo se může do soutěže přihlásit:
Mohou se zapojit organizace (např. základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, instituce dalšího či celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské či vzdělávací agentury, podniky i firmy, mimovládní a neziskové organizace a další), ale i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další).

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:
Přihlásit můžete aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé. Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující rozvoj kariérového poradenství (publikace, informační či diagnostický nástroj, metoda, konference, vzdělávací akce či výcvik, projekt).

Přihlášené aktivity mohou podporovat:
• vlastní plánování profesní kariéry;
• sebepoznání, sebereflexi a pozitivní sebeobraz, proaktivitu, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;
• schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;
• získávání a rozvíjení znalostí a povědomí o situaci a změnách na trhu práce;
• získání zaměstnání;
• rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnavatelnost;
• rozvoj dovedností, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů;
• a další oblasti kariérového rozvoje.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 10. června 2015

Co můžete získat:
• studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Velké Británii;
• bezplatná účast a prezentace oceněných příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;
• publikace vybraných příspěvků ve sborníku a na stránkách www.euroguidance.cz. 

 

Soubory ke stažení

Přihláška
Informace o soutěži

« Zpět

Přihlášení

Registrace

Pro vkládání článků a příspěvků do diskuze se prosím zaregistrujte.

Registrační formulář
Zapomenuté heslo

Vyhledávání

DZS - Dům zahraničních služeb NAEP - Národní pro evropské vzdělávací programy

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor/ka. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.