O nás

EUROGUIDANCE

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 34 evropských zemích.

České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

• •

Centrum Euroguidance v České republice působí při Domu zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

Seznam dalších Center Euroguidance v Evropě s kontaktními údaji najdete ZDE.

.  

Euroguidance ČR:

PhDr. Alice Müllerová

Vystudovala sociální práci na FF UK. O téma celoživotního vzdělávání se aktivně zajímá již od svého studia, především o oblast vzdělávání dospělých a kariérového rozvoje.  Po ukončení studia pracovala ve společnosti poskytující vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Od roku 1996 působila v neziskovém sektoru jako koordinátorka projektů, sociální pracovnice a pracovní poradkyně pro různé skupiny osob – ženy, oběti domácího násilí a migranty.

Od roku 2008 působí v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy při DZS jako konzultantka Centra Euroguidance a programu SVES – studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání.  Od té doby se průběžně vzdělává v oblasti kariérového poradenství. V roce 2009/2010 absolvovala distanční kurz pro kariérové poradce, pořádaný Centrem Euroguidance ve spolupráci s Univerzitou ve Stockholmu.

 

Mgr. Kateřina Hašková

Vystudovala psychologii na MU v Brně, v rámci programu Erasmus strávila rok na Universidade do Porto v Portugalsku. Po ukončení studia působila tři měsíce jako dobrovolník v neziskové organizaci v indickém Hyderabádu, kde se věnovala převážně práci s dětmi v tamním sirotčinci. V Centru Euroguidance působí od září 2011.

 

Mgr. Andrea Csirke

Vystudovala Právnickou fakultu UK a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Již od roku 2007 se věnuje práci s lidmi. Během působení u Probační a mediační služby ČR pomáhala jako probační úředník a mediátor pachatelům a obětem trestní činnosti na cestě k dosažení mimosoudního urovnání sporu. Specializovala se na věci nezletilých a mladistvých, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Od té doby rovněž působí jako mediátor v soukromé sféře. V posledních dvou letech pracuje jako kariérový poradce a lektor workshopů se zaměřením na osobnostní růst. Taktéž se angažuje jako lektor kurzů pro dospělé v kariérovém poradenství.

 

 

Přihlášení

Registrace

Pro vkládání článků a příspěvků do diskuze se prosím zaregistrujte.

Registrační formulář
Zapomenuté heslo

Vyhledávání

DZS - Dům zahraničních služeb NAEP - Národní pro evropské vzdělávací programy

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor/ka. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.