Výzva pro zapojení poradců do projektů Prokop Východ a Prokop Central

22.05.2017

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ v rámci projektu „ Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti II” neboli “PROKOP – central a východ” hledá tyto odborníky z řad:

● kariérové / pracovní poradce či konzultanty
● kouče zaměřené na oblast budování kariéry
● konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry
● psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
● případně další relevantní odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti kariérního / pracovního poradenství

 


Poradenské aktivity budou zaměřeny na následující tematické oblasti:
- poradenství k osobnostnímu rozvoji
- poradenství k získání konkrétního pracovního uplatnění / místa
- poradenství k zajištění socioekonomického statusu
- poradenství k analýze potřeb
- poradenství k posílení silných stránek osobnosti
- poradenství k zajištění finanční stability klienta
- poradenství k efektivnější volbě a využití nástrojů APZ (aktivní politiky zaměstnanosti)

 


Tito odborníci budou v projektu zapojeni jako EXTERNÍ PORADCI pro klíčovou aktivitu, kterou je individuální poradenství. Externí spolupráce bude probíhat na základě trojstranné smlouvy o individuálním poradenství mezi účastníkem poradenství, vyzyvatelem a externím odborníkem - poradcem.

 

Více informací zde:

http://www.fdv.cz/data/original/pozvanky/vyzva_prokop_central_final.pdf

http://www.fdv.cz/data/original/pozvanky/vyzva_prokop_vychod_final.pdf

 

 

< Přehled novinek