Modelový výcvik pro kariérové poradce - výzva pro mentory

13.10.2017

Centrem Euroguidance v ČR Vás zve k účasti na modelovém výcviku pro kariérové poradce.

 

Cílem je inspirovat se různými pohledy, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. Zaměříme se na kvalitu kariérového poradenství, profesionalitu poradce, proces v práci s klientem. Budeme vycházet z evropského kontextu i z české zkušenosti se vzděláváním poradců.

 

Základní části výcviku budou tvořeny vstupem evropských lektorů, kteří povedou praktický trénink doplněný o teorii a jejich vizi kariérového poradenství. Druhou významnou části budou peer learningové aktivity účastníků tréninku podporované českými mentory. Cílem tohoto pilotního výcviku bude otestovat možné cesty, mentoři společně s účastníky vytvoří model otevřený pro inspiraci všem poskytovatelům vzdělávání. 

 

Účast je určena 24 kariérovým poradcům, kteří se chtějí učit různé přístupy, chtějí sdílet svoji praxi s druhými, podílet se na rozvoji vzdělávání kariérových poradců v ČR.

 

Výcvik je rozdělen do 4 navazujících bloků po 2 tréninkových dnech.

 

Důležitou součástí je i skupinové učení a proces, proto je podstatná účast na celém výcviku. 

 

Konkrétní termíny pro 3 výcvikové bloky jsou 13.14. 10., 3.–4. 11. a 24.25. 11. v Plzni a termín pro závěrečný blok je 8.9. 12. v Praze.

 

První 3 tematické bloky probíhají v anglickém jazyce a vedou je zahraniční lektoři. Mentoři ve skupinách podporují peer learning, zajišťují zpětnou vazbu, evaluaci a provázanost jednotlivých bloků.

 

Výcvik lektorují Thomas Diener, Tron Inglar a Asa Sundelin.

Mentory a průvodci výcvikem budou Martina Milotová, Alice Müllerová, Lukáš Vlček a za tým Euroguidance Petr Chaluš a Gabriela Kabotová.

 

Obsah a harmonogram:

 

13.14. 10. Jumping Into the change proces  Thomas Diener

Thomas představí základní myšlenku poradenství zaměřeného na proces. Konkrétně koncept tvořivosti a spontánnosti, který vyvinul Jakob Levy Moreno, zakladatel psychodramatu. Jeho teorie, která je stále velmi aktuální a odpovídá nejnovějším poznatkům z neurologie a pozitivní psychologie, může pomoci vidět kariérové poradenství jako proces individuální změny. V rámci tematického bloku budeme zkoumat tyto koncepty tvořivosti a spontánnosti. Budeme experimentovat s možnostmi, které jsou v nich uloženy, abychom jimi obohatili naší individuální i skupinovou poradenskou praxi.

 

3.4. 11. Hope and Reality  Tron Inglar

Tron představí další poradenské strategie, které zohledňují a dokáží efektivně zpracovávat různost, odlišnost klientů (např. gestalt, socio-dynamika, Parsonsova teorie, kritické teorie). Pro každý z těchto přístupů představí konkrétní poradenské techniky a doplní je ukázkami z praxe. Zaměří se na sny a vize, na realitu v rámci práce. Připomene důležitost etického aspektu v poradenské praxi.

 

24.25. 11. Reflecting counselling what is going on?  Asa Sundelin

Asa se zaměří na možnosti reflexe a analýzy poradenských setkání. Ve své diplomové práci využívala koncept strategie a komunikační projekt pro analýzu poradenských setkání. Zjistila, že jsou pro poradenství užitečné a použila je ve workshopech s poradci jako prostředek reflexe poradenských setkání.

 

8.9. 12. Používání nových dovedností v praxi

V závěrečném bloku, kdy účastníci na základě svých nových dovedností povedou praktické workshopy pro další poradce (learning by doing), proběhne evaluace celého tréninku a bude finalizován výstup - otevřený modelu výcviku.

 

Výcvik je pro účastníky zdarma, bude zajištěno občerstvení a ubytování.

 

Podmínkou účasti je podíl na tvorbě výstupu a účast ve všech třech blocích.

Přihlašování online a další konkrétní kritéria výběru účastníku budou zveřejněny v nejbližších dnech.

 

Těšíme se na společné učení a tvoření.

 

Tým Euroguidance ČR  

< Přehled novinek