Novinky

Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace

Sborník kazuistik kariérového poradenství

Best practice in Career Guidance

Vedenie ohrozenej mládeže k práci prostrednictvom vzdelavania

Časopis Lifelong Learning 3/2012

Český a slovenský Sborník NCKP 2012

1. číslo newsletteru ELGPN

Evropská síť na podporu celoživotního poradenství vydala 1. číslo svého elektronického zpravodaje. K dispozici je v angličitině ZDE.

Usnesení z 3. zasedání Národní poradenského fóra

Dne 2. února 2011 proběhlo na MŠMT 3. zasedání Národního poradenského fóra.

Nové webové stránky NPF

Národní poradenské fórum má nyní své vlastní webové stránky.

NPF - 2. setkání

Dne 31. srpna 2010 se v prostorách zasedacího sálu MŠMT konalo 2. setkání Národního poradenského fóra (NPF). Tentokrát se jeho členové zaměřili zejména na přípravu Akčního plánu, jakožto nástroje naplňování klíčových priorit NPF pro roky 2010–2012. Více informací včetně usnesení z 2. setkání na webových stránkách www.narodniporadenskeforum.cz.1 2 3 4 5

Přihlášení

Registrace

Pro vkládání článků a příspěvků do diskuze se prosím zaregistrujte.

Registrační formulář
Zapomenuté heslo

Vyhledávání

DZS - Dům zahraničních služeb NAEP - Národní pro evropské vzdělávací programy

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor/ka. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.