evropská síť pro podporu poradenství

Odběr novinek

 

Posílání novinek 

Centrum Euroguidance, které je od července 2021 součástí Národního pedagogického institutu ČR, rozesílá zájemcům e-mailem novinky o akcích, konferencích, publikacích, Národní ceně kariérového poradenství a dalších zajímavých aktivitách pro kariérové poradce. 

 

Pokud chcete pravidelně novinky dostávat, přihlaste se k jejich odběru na TOMTO ODKAZE.

 

 

 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů  

Osobní údaje, které poskytujete Centru Euroguidance na webu nebo prostřednictvím formulářů, zpracováváme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

 

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme? 

Přihlášení na akce (webináře, konference...)

Pokud se přihlásíte na akci, budeme vám posílat e-maily s informacemi souvisejícími s danou akcí (program, místo konání, možnost připojení v případě online nebo hybridních akcí, informace o záznamu a prezentacích po akci). V patičce každého e-mailu je možnost odhlášení z odběru těchto e-mailů.  

Rozesílka novinek 

Pokud se zaregistrujete k odběru novinek, budeme vám na váš e-mail posílat zajímavé novinky o akcích, publikacích a dalších aktivitách. Pokud nebudete e-maily chtít dále dostávat, klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého e-mailu. 

Jaké osobní údaje a jak dlouho je ukládáme? 

Osobní údaje (jméno, organizace, e-mailová adresa a případně preference) budou zpracovávány Euroguidance ode dne přihlášení do odhlášení z odběrů mailů. 

Vyřazení e-mailové adresy z databáze kontaktů 
Vždy máte možnost rozhodnout se, zda si přejete dostávat naše informace prostřednictvím hromadných e-mailových rozesílek. V případě, že již nemáte o zasílání novinek zájem, klikněte na možnost odhlášení e-mailu v patičce každého mailu.   

 

 

 

Processing and protection of personal data
 
We process the personal data you provide to the Euroguidance Center on the website or via forms in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals concerning the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR ).
 
How do we handle your personal data?
 
Registration for events (webinars, conferences...)
 
If you register for an event, we will send you e-mails with information related to the event (programme, venue, connectivity for online or hybrid events, information about recording and post-event presentations). In the footer of each e-mail, there is an option to unsubscribe from these e-mails.
 
Newsletter newsletter
 
If you sign up for the newsletter, we will send you interesting news about events, publications and other activities in your e-mail. If you no longer wish to receive e-mails, click on the unsubscribe link in the footer of each e-mail.
 
What personal data do we store and for how long?
 
Personal data (name, organization, e-mail address and possibly preferences) will be processed by Euroguidance from the day of registration until unsubscribing from email subscriptions.
 
Removing an e-mail address from the contact database
 
You always have the option to decide whether you wish to receive our information via bulk e-mails. If you are no longer interested in receiving newsletters, click on the e-mail unsubscribe option in the footer of each e-mail.