evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství v České republice

Služby celoživotního poradenství poskytuje v ČR celá řada subjektů. Nejvíce jich pracuje v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V posledních letech získává na významu čím dál více také neziskový sektor, zejména v oblasti poskytování poradenských služeb specifickým cílovým skupinám uživatelů. Nově se také zřizují poradenská centra zřizovaná kraji.

Informace o systému poradenství v ČR sdílíme v rámci sítě Euroguidance na evropské úrovni zde.

 

 


 

Celoživotní poradenství

Definice celoživotního, kariérového poradenství, důkazy o jeho dopadu

Poradenství v předškolním věku

podoby poradenství a kariérového rozvoje u dětí v předškolním věku

Poradenství na základních a středních školách

Jaký rozsah má poradenství na základních a středních školách, pozice kariérového poradenství, role školského poradenského pracoviště

Poradenství na vysokých školách

Podoby poradenství na vysokých školách, poradenská a kariérová centra

Poradenství pro dospělé

Podoba poradenství pro dospělé, oblast zaměstnanosti, možnosti dalšího vzdělávání