evropská síť pro podporu poradenství

Evropské sítě v poradenství

Informace o síti Euroguidance a odkazy na stránky všech evropských center Euroguidance: www.euroguidance.eu.

 

Další evropské sítě

  • Evropská síť politik celoživotního poradenství (European LIfelong Guidance POlicy Network, ELGPN): http://www.elgpn.eu/
  • Europass – soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech: www.europass.cz
  • Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework, EQF) rozděluje všechny kvalifikace do osmi mezinárodně porovnatelných úrovní kvalifikací a usnadňuje tak mobilitu lidí: www.eqf.cz
  • Evropské služby zaměstnanosti – EURES: https://ec.europa.eu/eures
  • Vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže Erasmus+ : www.naerasmusplus.cz
  • Erasmus pro mladé podnikatele: www.erasmus-entrepreneurs.eu
  • Eurydice – evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
  • Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež: www.eurodesk.cz
  • Kreativní Evropa: www.kreativnievropa.cz

 

Evropské portály

 

Publikace EU na dosah

Souhrný přehled "EU na dosah" je užitečným rádcem při orientaci v evropských záležitostech jak v soukromém, tak v profesním životě. Jde o praktického průvodce, který poslouží jako vodítko k dalším informacím o činnosti a programech Evropské unie. A to ať už o možnosti studia či práce, o právní pomoci a ochraně, evropských fondech a jiné možnosti financování projektů, nebo o podnikání, cestování a nákupech kdekoliv v Evropské unii. Průvodce je ke stažení zde.