evropská síť pro podporu poradenství

Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách

 

Cílem publikace Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání, způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství.

První část publikace se zabývá tím, co si představit pod pojmem kvalita v souvislosti s kariérovým poradenstvím, proč je důležité zajišťovat vysoký standard poskytovaných služeb a jak kvalitu přezkoumávat.

Druhá část publikace čtenáře seznamuje s důležitými charakteristikami, kterým je důležité věnovat pozornost pro zajištění kvality kariérového poradenství. U každé charakteristiky autoři uvádí nejen již zjištěné informace z výzkumů, ale také návrhy na postupy, které by mohly kvalitu zlepšit.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 18)

V tomto vydání časopisu si můžete přečíst o:

  • Kariérové poradenství jako nástroj integrace cizinců v multikulturní společnosti
  • Angažovanosť zamestnancov a ochota urobiť niečo navyše
  • Kariérové poradenství v Itálii, Litvě a České republice
  • Online kariérové poradenství aneb tanec mezi klávesami
  • Rozhovor: Rodovo citlivé kariérové poradenstvo
  • Kvalitná kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre deti a mladých ľudí začína podporou učiteľom a poradcom
  • Na UPJŠ v Košiciach sa od nového akademického roka vyučuje predmet kariérové poradenstvo pre psychológov
  • S Europassom o krok ďalej vo vzdelávaní a kariére
  • Recenzia: Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním
  • Recenzia: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče

 

Všechny články si můžete přečíst na stránce vytvořené pro časopis

Conference Proceedings from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

In these proceedings you will find the conference papers of the International IAEVG Conference 2019 organised in Bratislava. All papers were properly reviewed and selected by the Scientific Committee showing high quality. The authors living and working in all parts of the world are researchers, scholars, educators, and practitioners.

Hlavní aktivity evropské sítě EUROGUIDANCE v roce 2018

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2018. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. 

Crossborder 2019 Compendium „Skills for the future”

Read more about the 2019 crossborder compendium with the topic „Skills for the future”.