Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 18)

V tomto vydání časopisu si můžete přečíst o:

Kariérové poradenství jako nástroj integrace cizinců v multikulturní společnosti
Dominik Fojtík

Angažovanosť zamestnancov a ochota urobiť niečo navyše
Elena Lisá

Kariérové poradenství v Itálii, Litvě a České republice
Kristina Březinová

Online kariérové poradenství aneb tanec mezi klávesami
Nora Jakobová, Dorota Madziová

Rozhovor: Rodovo citlivé kariérové poradenstvo
Štefan Grajcár

Kvalitná kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre deti a mladých ľudí začína podporou učiteľom a poradcom
Mária Jaššová

Na UPJŠ v Košiciach sa od nového akademického roka vyučuje predmet kariérové poradenstvo pre psychológov
Zuzana Kožárová

S Europassom o krok ďalej vo vzdelávaní a kariére
Zuzana Valachová

Recenzia: Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním
Lenka Martinkovičová

Recenzia: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče
Štefan Grajcár

 

Všechny články si můžete přečíst na stránce: https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=6

Conference Proceedings from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

In these proceedings you will find the conference papers of the International IAEVG Conference 2019 organised in Bratislava. All papers were properly reviewed and selected by the Scientific Committee showing high quality. The authors living and working in all parts of the world are researchers, scholars, educators, and practitioners.

Hlavní aktivity evropské sítě EUROGUIDANCE v roce 2018

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2018. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. 

Crossborder 2019 Compendium „Skills for the future”

Read more about the 2019 crossborder compendium with the topic „Skills for the future”.

 

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2019, číslo 15)

Hlavní témata 15. čísla e-časopisu slovenského a českého Euroguidance jsou: 

 

  • Career Management Skills – důležitost jejich aplikace a možnosti měření

  • Kariérní strom a práce s kariérními kartami

  • Podnikání jako kariérová strategie českých žen 

  • Kariérový poradce – osamělý běžec? Sonda do života kariérových poradců v ČR

  • Jean Pralong: Ak chceme rozumieť zručnostiam pre riadenie kariéry, je potrebné študovať presvedčenia jednotlivcov

  • Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

  • Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství v krajském akčním plánu vzdělávání

  • Mobilita za každú cenu?

  • Správa zo seminára Cross-Border: Nové zručnosti pre budúcnosť