evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi & Kariérové poradenství v teorii a praxi 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce. 

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě. 

ISSN 1338-8231

 

Vydavatel

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Miloš Šiška (SAAIC, Euroguidance centrum)

Anna Hořejšová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) 

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Výzva pro autory

Zde jsou k dispozici POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 23/2023 je 15. duben 2023.

Číslo 23/2023 připravujeme, děkujeme autorům za texty a spolupráci. 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI & KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V TEORII A PRAXI (ČÍSLO 22)

 

EDITORIAL

Lenka Hloušková  

 

ČTYŘI „SPROSTÁ SLOVA” KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: OD SELSKÉHO ROZUMU K UVĚDOMOVANÉMU SMYSLU

Ronald Sultana, přeložila a upravila Kateřina Hašková, Lenka Hloušková 

 

POSTOJE AKTÉRŮ ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY K TÉMATŮM SOUVISEJÍCÍM S KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM

Silvie Pýchová 

 

HRY A JEJICH VYUŽITÍ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

Zuzana Freibergová 

 

PROJEKTOVÉ DNY – VÝHODNÁ FORMA PODPORY KARIÉROVÉHO ROZVOJE (NEJEN) ŽÁKŮ

Petra Šnepfenbergová 

 

JAK ROZVÍJET AUTENTIČNOST A WELLBEING POMOCÍ METODY GALLUP®

Pavlína Vašátová 

 

KONCEPCE PODPORY KARIÉROVÉHO ROZVOJE ŽÁKŮ A ZAVÁDĚNÍ KARIÉROVÝCH PORTFOLIÍ NA ŠKOLÁCH

Pavla Frňková, Veronika Kirchnerová 

 

PROFESNÍ KVALIFIKACE KARIÉROVÝ PORADCE / KARIÉROVÁ PORADKYNĚ – NOVÝ STANDARD V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ 

Richard Veleta 

 

METODIKY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝMI POSTIHNUTIAMI (RECENZIA)

Marian Groma 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE

Jana Zdarsová  

 

ZDROJ INFORMACÍ PRO TVŮRCE POLITIK KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ – CareersNet

Ladislav Ostroha, Lenka Hloušková  

 

OHLÉDNUTÍ ZA EVROPSKOU KONFERENCÍ MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community

Petr Chaluš, Nina Ahlroos 

 

SPRÁVA ZO SEMINÁRA CROSS BORDER: NÁDEJ V ČASE NEISTOTY

Dominika Maria Brol, Miroslav Litavský, Helena Pechová, František Hodný, Kateřina Tvrdá, Lucie Václavková, Pavla Frňková, Veronika Kirchnerová, Michaela Mrázová, Lucie Zárubová, Jana Klekar a Olga Daşkın 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 20)

Editoriál
 
Podpora zamestnateľnosti rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke v Európe
Jakub Žabka
 
Akú prípravu na svet práce želáme (nielen svojim) deťom alebo ako sa písali štandardy pre kariérovú výchovu a kairérové poradenstvo v systéme výchovného poradenstva a prevencie
Mária Jaššová
Správa z NICE akadémie v Paríži: kritická perspektíva k zručnostiam pre riadenie kariéry
Tomáš Šprlák
Nové skyly z Jyväskyly
Helena Pechová, Alice Müllerová, Karolína Šolcová, Nora Jakobová, Marie Fukalová, Soňa Gajdaczová, Míša Šimanová
 
Rozhovor: Akreditovaný výcvik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Štefan Grajcár
 
Výpomoc so srdcom
Miloš Šiška
 
Riga, Lotyšsko, 19. – 21. október 2021: 44. konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG)
Štefan Grajcár
 
Pripomíname si desať rokov vydávania časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi
Štefan Grajcár
 
Career map (Mapa karier) – a free career counselling web application
Urszula Leszczyńska
 
Sustainable career guidance: learning to live and learning to change the world
Miriam Dimsits
 
Kariérový koučing face to face i online
Sylvie Navarová
 
Pracovní listy pro kariérové poradce do škôl
Jan Brabec
 
Zelenání - kariérové poradenství vzhůru nohama
Kamila Bolfová, Martin Nawrath
 
Príloha: Kariérové poradenstvo v teórii a praxi – obsah čísel 0-20, ročníky 2012-2021