evropská síť pro podporu poradenství

Migrace a mobilita - výzva pro kariérové poradenství

Datum konání: 23.11.2016

Místo konání: DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

 

Srdečně vás zveme na seminář "Migrace a mobilita - výzva pro kariérové poradenství", který proběhne 23. listopadu 2016

 

 

Seminář pořádá Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání.

 

Místo konání: DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín, 2.patro  

 

Seminář je otevřený všem typům kariérových poradců a dalším pracovníkům příbuzných oborů, v sektoru vzdělávání, sociální práce, státní správy, neziskové sféry, firem apod.

 

Účast na semináři je zdarma.

 

Online registraci na semináři naleznete zde

 

Registrace je stále otevřena, do naplnění kapacity akce.

 

 

PROGRAM

 

Prezence účastníků proběhne 12:30 – 13:00

 

Blok I.             13:00 – 14:30

 

Petr Chaluš, Centrum Euroguidance

Evropské inspirace pro kariérové poradenství v kontextu migrace a minorit

 

Jiřina Šiklová

Migrace v souvislostech

 

Marek Čaněk, Multikulturní centrum Praha

Evropský trh práce a role zprostředkovatelů: perspektiva zahraničních pracovníků

 

Diskuze (k výzvám migrace a mobility, sdílení zkušeností účastníků k tématu)

 

Přestávka na kávu

 

Blok II. 14:40 – 16:00

 

Danica Babicová, Fond dalšího vzdělávání

Představení projektu Cizinci realizovaného ve spolupráci s Úřadem práce

 

Jana Opletalová, Centrum Euroguidance

Výstupy z mezinárodního semináře Euroguidance Cross Border, Potsdam 2016

 

Peter Drál, Centrum pre výskum etnicity a kultury

Příklad dobré praxe ze slovenské národní ceny kariérového poradenství

Interaktivní workshop na téma "Bariéry při práci s lidmi v kontextu jiného sociokulturního prostředí"

 

Přestávka na kávu

 

Blok III. 16:10 – 17:00

 

Anna Darašenko, Sdružení pro integraci a migraci

 Profesní příběh

 

Alice Müllerová, Fond dalšího vzdělávání

Kariérové poradenství: Zdroje a odkazy

 

Závěrečná diskuze (možnosti a limity kariérového poradenství, kompetence poradců, strategie a spolupráce)

< Přehled akcí