evropská síť pro podporu poradenství

Seminář Kvalita v kariérovém poradenství

Datum konání: 31.01.2018

Místo konání: Brno

Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry a Centrum vzdělávání všem

zvou klienty, poradce, vedoucí a zřizovatele poradenských služeb stejně jako další zájemce o kvalitu v kariérovém poradenství a jeho dopady na seminář:

 

PODOBY KVALITY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ aneb jak vypadá kvalita pro klienta, poradce, management a zřizovatele poradenských služeb

 

Seminář se uskuteční 31. ledna 2018 v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno.

 

Akce je první ze série tematických setkání v rámci projektu ERASMUS+ "Kvalita v kariérovém poradenství" (QUAL-IM-G).


8:30 – 9:00 Registrace


9:00 – 9:15 Úvodní slovo
Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
Martina Milotová, Centrum vzdělávání všem

 

9:15 – 9:50 Podněty k definování kritérií kvality služeb kariérového poradenství
Lenka Hloušková, Ústav pedagogických věd FF MU


9:50 – 10:45 Co je pro mě kvalitní kariérové poradenství?
Facilitovaná diskuze s cílem identifikovat charakteristiky kvalitního poradenství očima
různých aktérů
Facilitace: Stanislava Ševčíková, Společenství Romů na Moravě


10:45 – 11:00 Přestávka


11:00 – 12:00 Jak měřit kvalitu?

Facilitovaná diskuze s cílem identifikovat charakteristiky kvalitního poradenství očima
různých aktérů a sdílení výstupů
Facilitace: Stanislava Ševčíková, Společenství Romů na Moravě


12:00 – 12:30 Jak vidí kvalitu za hranicemi
Andrea Csirke, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj


12:30 – 12:45 Poděkování, závěr, rozloučení a pozvánka na další semináře


V případě zájmu Vás prosíme o registraci do 26. ledna zde.


Kontakt: Kateřina Hašková, katerina.hasek@gmail.com, tel.: 608 813 638

< Přehled akcí