seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Datum konání: 30.08.2018

Místo konání: Praha, Na Poříčí 4

 

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.    

Seminář se bude konat 30. 8. 2018, v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín).

Jednodenní vzdělávací akce je otevřena všem kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pracovníkům v oblasti zaměstnanosti,  v poradenských službách pro děti, mládež i dospělé, studentům poradenství a dalším odborníkům a praktikům z příbuzných sektorů. 

Seminář je zdarma, vystoupení estonského hosta bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Předběžný program:

10:00 – 10:15   Úvodní slovo

10:15 – 11:00   Prezentace a novinky ze sítí Euroguidance, Europass, EQF, EURES

11:00 – 11:30   Portál Infoabsolvent, databáze NSK

11:30 – 12:00   Možnosti sítí EPALE, STUDYIN, Eurodesk

12:00 – 12:45   Oběd

12:45 – 14:30   Development and provision of on-line guidance: Estonian experience

14:30 – 15:30   Otevřená debata

 

Registrace zde:

http://www.dzs.cz/cz/euroguidance/seminar-evropska-a-online-dimenze-karieroveho-poradenstvi/

 

< Přehled akcí