Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství

Datum konání: 21.01.2020

Místo konání: Praha

Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství

Termín konání: 21. 1. 2020

Místo konání: EKS, Bubenská 47, Praha 7

Techniky arteterapie spočívají v pomoci klientům prostřednictvím umění (výtvarného umění, divadla, poezie…). Ukážeme si techniky, které vedou k lepšímu pochopení sebe sama, k uvolnění i zlepšení komunikačních schopností. Prostřednictvím arteterapie je možné posunout rozhovor k tématům, která by verbálně vyřčena být nemusela. Sami na sobě si techniky vyzkoušíte a naučíte se, jak je použít k lepšímu pochopení pocitů a vyjádření emocí. Těšit se můžete např. na tvorbu koláží, improvizační divadlo, hru s asociacemi a symboly a další výtvarné techniky.

Pro více informací navštivte  https://ekskurzy.cz/cs/kurz/techniky-arteterapie-dramaticke-vychovy-v-karierovem-poradenstvi

< Přehled akcí