evropská síť pro podporu poradenství

Kulatý stůl ke kariérovému vzdělávání

Datum konání: 23.05.2019

Místo konání: DZS, Praha

Centrum Euroguidance srdečně zve na kulatý stůl

„Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách“

23. 5.

11:00 – 15:00 hod.

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1
zasedací místnost Vltavín, 2. patro

 

Akce je otevřena všem zájemcům o téma, pracovníkům škol, přímo řízených a neziskových organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším.

Účast je bez poplatku.

 

Registrační formulář naleznete zde

 

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse  

  • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
  • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání - náměty z výzkumu
  • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
  • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

 

Akce probíhá v partnerství s Národní poradenským fórem a Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Koná se v rámci Týdne inovací 2019 a jako součást veřejné diskuse k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

 

< Přehled akcí