evropská síť pro podporu poradenství

Career guidance shaping communities and societies

Datum konání: 25.05.2022

Zajímá vás kariérové poradenství a to, jaký může mít společenský dopad? Díky tomuto semináři zjistíte, jak může být kariérové poradenství prospěšné pro různé komunity a jak může přispět k větší společenské soudržnosti. V rámci semináře vystoupí renomovaní odborníci, dojde na prezentace příkladů dobré praxe a také na networking a sdílení zkušeností mezi účastníky.

  • Termín akce: 25.- 27.5.2022
  • Termín pro podání přihlášky: 05.04.2022
  • Země: Slovensko (Bratislava)
  • Forma konání: fyzicky

Přihlásit je se možné přes stránku SALTO. Více informací najdete na stánkách slovenského centra Euroguidance, které je pořadatelem této vzdělávací aktivity. 

< Přehled akcí