evropská síť pro podporu poradenství

Národní cena kariérového poradenství na Slovensku

Datum konání: 5.10.2023

Místo konání: Bratislava

Ďalšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke programu 

 

www.erasmusplus.sk v časti právne upozornenie.

< Přehled akcí