evropská síť pro podporu poradenství

Reflektivní metoda Wanda pro kariérové poradenství

Datum konání: 19.06.2023

Místo konání: online

Zveme vás na další webinář Euroguidance pro kariérové poradce a učitele, tentokrát o skupinové reflektivní metodě s názvem Wanda a jejím možném využítí v kariérovém poradenství. 

 

Kdy: pondělí 19. 6. od 15 do 17 hodin

Kde: online 

Lektoři: Jana Poche Kargerová, Petra Vallin

 

Wanda (oceňovat - analyzovat - konat) je unikátní skupinová reflektivní metoda pro pracovní týmy, která umožňuje účastníkům řešit problémy každodenní praxe. Metoda pochází z Belgie.

 

Wanda probíhá formou pravidelných moderovnaných skupinových sezení týmu, během nichž dochází ke skupinové analýze konkrétní pedagogické situace, tvz. "případu". Případ přináší na setkání samotní členové týmu. Případ musí vycházet z dané pedagogické reality a na jeho řešení musí mít zájem celá skupina. Sezení má přesně danou strukturu (probíhá v 5 fázích) a trvá přibližně 2 – 2, 5 hodiny. Zpravidla je doporučováno 8–10 dvouhodinových Wanda setkání v průběhu školního roku.

Facilitaci provádí proškolený/á facilitátor/ka z organizace SbS ČR, která je jedinou držitelkou licence pro realizaci techniky Wanda v ČR.

 

 

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Vystudovala FF UK v Praze, doktorát získala na PedF UK. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou metodického průvodce pro 1.stupeň základní školy tohoto programu. Je také autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetencí. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách.

 

 

PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň se specializací angličtina, kterou pak 10 let vyučovala. Aktuálně se věnuje lektorování seminářů a workshopů o inovacích ve vzdělávání a koordinaci rozvojových projektů. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje několik kurzů pro zahraniční studenty, podílí se na tandemové výuce didaktiky 1. stupně ZŠ a je zapojena do dvou projektů: Zavádění formativního hodnocení na ZŠ a SPIN – Spolupráce a inovace, jehož cílem je především větší propojení teorie a praxe v přípravě budoucích učitelů. Působí jako metodik a lektor CLIL. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetence.

 

 

Moderace webináře za Centrum Euroguidance: Petr Chaluš
 
Přihlášení přes Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
 
 

Účast na webináři je zdarma. 

 

V případě dotazů k webináři se neváhejte obrátit na Centrum Euroguidance: anna.horejsova@npi.cz

 

 

< Přehled akcí