evropská síť pro podporu poradenství

CBS Srbsko 2024: zvyšování kvality kariérového poradenství

Datum konání: 24.09.2024

Jako každý rok, i letos pro vás připravujeme ve spolupráci s centry Euroguidance Srbsko, Slovensko, Lotyšsko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Portugalsko a Německo crossborder seminář (CBS). Ten letošní organizuje Euroguidance v Srbsku a bude se konat ve dnech 24. – 26. 9. 2024 v Bělehradě.

 

Tématem setkání bude zvyšování kvality kariérového poradenství prostřednictvím spolupráce. Během workshopů a diskuzí zmapujeme možnosti spolupráce základních a středních škol, univerzit, nevládních organizací, podnikatelského sektoru a dalších zainteresovaných stran. Představíme příklady dobré praxe ze zapojených zemí a budeme se inspirovat navzájem.

 

Více informací je k dispozici na webu srbského Centra Euroguidance (v angličtině).

 

České centrum Euroguidance vyšle na seminář několik účastníků z České republiky. Pokud máte zájem s námi vyjet, přihlaste se.

Registrace přes on-line formulář bude otevřená do 20. června 2024.

< Přehled akcí