evropská síť pro podporu poradenství

Webinář: Kariérový rozvoj na prvním stupni základní školy

Datum konání: 2.05.2024

V rámci série webinářů Euroguidance Veletrh zdrojů pro školní kariérové poradce zveme na webinář Kariérový rozvoj na prvním stupni základní školy, který se koná dne 2. 5. 2024 od 15 h do 17h.  

 

V současné době probíhá revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Otevírá se tak prostor pro změny v oblasti kariérového vzdělávání, jehož význam pro budoucí uplatnění žáků narůstá. Podíváme se proto na trendy a příležitosti, které revize přináší do praxe škol. 

V tomto webináři se zaměříme na kariérový rozvoj na prvním stupni základní školy, na první kroky žáka v prozkoumávání světa práce, co ho baví a v čem se chce rozvíjet.

Z webináře si odnesete přehled zdrojů, ze kterých můžete čerpat při realizaci kariérového vzdělávání a poradenství ve školách v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ať už při práci s jednotlivci nebo přípravě aktivit pro práci se skupinami. 

 

Lektorky:

Andrea Csirke

Je spoluzakladatelkou organizací Kým čím být a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. V oblasti rozvoje kariérového vzdělávání na školách působí již sedmým rokem. Cílem její spolupráce se školami (mateřskými, základními a středními) je rozvíjet kariérové učení žáků v rámci výuky a implementovat ho do ŠVP. Dále se zajímá o tvorbu online nástrojů pro žáky a učitele - kariérové poradce. Ve zbytku svého času se věnuje rodičům, aby se cítili kompetentní v podpoře dětí při jejich kariérovém rozvoji, a spolupracuje s veřejnými institucemi s cílem rozvíjet kariérové vzdělávání na systémové úrovni.

 

Petra Benešová

Je ředitelka Nadačního fondu Řemeslo pomáhá, mentorka a lektorka projektu České sociální podnikání a projektu Leadership a podnikání pro romské menšiny pro MPSV. Celý svůj profesní život se věnuje především práci s lidmi. Je specialistkou na komunikaci, motivaci, marketing a obchodní dovednosti, HR marketing – péče o zaměstnance, benefity, firemní kulturu, vize a strategie firem a motivaci zaměstnanců. Specializuje se na oblast sociálního podnikání, ale také retailu, školství a neziskovou sféru. Jednoduše řečeno znovu oživuje stávající a tvoří nové díky silným, stabilizovaným a motivovaným pracovním skupinám.
Dlouhou dobu se věnuje také práci s dětmi, pro které vytváří a realizuje zajímavé vzdělávací projekty zaměřené na budoucí volbu povolání. Je také spoluzakladatelkou Nadačního fondu Dar zraku a canisterapeutického spolku Bratrstvo psích tlapek.

 

Účast na webináři je zdarma.

 

Přihlašování prostřednictvím formuláře na stránkách NPI ČR v sekci Akce.

 

 

< Přehled akcí