evropská síť pro podporu poradenství

Webinář: Jak vést žáky k poznávání světa práce

Datum konání: 30.05.2024

Další ze série webinářů Euroguidance Veletrh zdrojů pro školní kariérové poradce, ve kterém se zaměřujeme na probíhající revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy se uskuteční 30. 5. 2024 od 15 h do 17 h.

 

Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na porozumění světu práce, významu a dopadům lidské práce na člověka, společnost a přírodu, vytváření pozitivního vztahu k práci, životní a pracovní hodnoty apod.

 

Z webináře si odnesete přehled zdrojů, ze kterých můžete čerpat při realizaci kariérového vzdělávání a poradenství v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ať už při práci s jednotlivci nebo přípravě aktivit pro práci se skupinami.

 

Lektoři: Kateřina Hašková, Linda Honskusová, Alice Müllerová, Petr Chaluš (za pracovní skupinu revizí RVP)

 

Medailonky lektorů

Kateřina Hašková: vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současnosti působí jako školní psycholožka na střední škole. Kromě kariérového poradenství se zajímá také o environmentální a klimatické vzdělávání. Je studentkou doktorského programu na Fakultě sociálních studií MU, kde se zajímá zejména o kariérní dráhy v kontextu klimatické změny. Absolvovala roční výcvik v kolaborativně-dialogické praxi Možnosti dialogu (Narativ) a letos vstoupila do psychoterapeutického výcviku (UPOL).

 

Linda Honskusová: moje přání je, aby vyučující i děti viděli smysluplnost v tom, co se děje v hodinách. A v důsledku toho i ve svém nitru a v kvalitě života. Jsem metodička a kariérní poradkyně/koordinátorka. Vystudovala jsem učitelství chemie a výchovy ke zdraví, následně jsem na UK PřF dokončila doktorát z didaktiky chemie a dodělala si profesní kurzy v kariérovém poradenství. Na ZŠ Vitae pracuji již čtvrtým rokem a jsem vděčná za to, jakým způsobem můžeme společně s kolegy pracovat na kvalitním vzdělávání pro žáky i žačky.

 

Alice Müllerová: vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce. Od roku 2008 působí jako kariérová poradkyně a lektorka ve školách a v projektech neziskových organizací. Zajímají jí proměny světa práce a alternativní pohledy na vzdělávání a možnosti pracovního uplatnění. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii Instep, výcvik v zážitkovém kariérovém poradenství Navigace při hledání povolání dle Thomase Dienera (IPOP) a řadu kurzů v oblasti kariérového poradenství.

 

Účast na webináři je zdarma.

 

Pro přihlašování na webinář použijte tento on-line formulář

 

Výzva

Máte vlastní metodu nebo příklad dobré praxe, který se vám ve výuce výše uvedených témat osvědčil a chcete jej sdílet s ostatními? Přihlaste se a prezentujte jej na webináři. Využijte on-line přihlašovací formulář a my se vám včas ozveme.  

< Přehled akcí