evropská síť pro podporu poradenství

Webinář - Metodická podpora pro kariérový rozvoj žáka

Datum konání: 14.03.2024

Krajské centrum vzdělávání v Plzni ve spolupráci s Centrem Euroguidance Vás zve na diskuzní webinář "Metodická podpora pro systematický a kontinuální kariérový rozvoj žáka"
 
Kdy: 14.3.2024, 15:00-17:00
Kde: online v Microsoft Teams, přes TENTO ODKAZ
Kdo: Alice Mullerová, Petr Chaluš (za pracovní skupinu revizí RVP) a Lukáš Vlček (za Krajské centrum vzdělávání)
 
Podpora kariérového rozvoje žáků základních a středních škol je součástí národních vzdělávacích strategií. Aktuální revize RVP posiluje tuto část kurikula tak, aby byla srozumitelně ukotvena, lépe provázána s osobnostním a sociálním rozvojem žáků.
 
Ke kariérovému rozvoji žáků na základních školách vzniká v posledních letech rozsáhlá metodická podpora v rámci mnoha realizovaných projektů, na které navazují další na národní i regionální úrovni.  
 
Webinář Vás seznámí s prací na koncepčním ukotvením kariérového rozvoje žáků v revidovaném kurikulu s vazbu na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Představí existující a dále vytvářenou metodickou podporu pro školy, učitele a žáky v této oblasti kurikula. 
 
Akce je zdarma. 
 
V případě dotazů se obraťte na euroguidance@npi.cz.
 

< Přehled akcí