evropská síť pro podporu poradenství

Et labora

Etlabora.cz je web pro poradenství koncovým klientům v oblasti kariérní orientace, hledání vlastního povolání, seberealizace, propojení práce a životního stylu, změny, hledání pracovního místa, problematiky psychologického testování ve výběrových řízeních a podobně. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří hledají odpovědi na obecnější otázky kariérní (re)orientace, vlastního povolání a smyslu, nebo konkrétní informace z oblasti psychologického testování, přípravy na výběrová řízení apod. Stránky podporují kompetence, jako je nezávislost, zodpovědnost za vlastní rozvoj, odvaha, sebepoznání, sebemotivace, specifické kompetence pro hledání pracovní pozice, psychologické kompetence pro změnu a metakognitivní schopnosti pro odhalování vlastních specifických stránek a talentů, ale přinášejí rovněž informace o psychologii volby povolání, o změně v chápání pracovního kontraktu a pracovního trhu v současné době a o důležité roli prostředí (nejen) v kariérním rozhodování.

 

Webové stránky byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství a můžete je nalézt zde: http://www.etlabora.cz/