evropská síť pro podporu poradenství

Kiwi karty


Kiwi Karty jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty mohou pomoct žákům se zamyšlením nad jejich vlastními zájmy a silnými stránkami a jejich využitím v budoucnu.

Jedno balení kiwi karet obsahuje dvě identické sady 40 Kiwi karet a manuál.

Obrázky na kartách byly navrženy tak, aby reprezentovaly širokou oblast zaměstnání a byly genderově neutrální.
Činnosti v příručce jsou napsány tak, aby podporovaly používání karet se studenty na prvním stupni ZŠ, mohou však vyhovovat i starším žákům.

 

Kartičky s manuálem v angličtině si můžete zdarma stáhnout zde.