evropská síť pro podporu poradenství

Metodika kariérového poradenství s dlouhodobě nezaměstnanými

Úkolem projektu Fondu dalšího vzdělávání s názvem "Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit", bylo navrhnout a pilotovat nové postupy, které pomohou řešit dlouhodobou nezaměstnanost. A to v oblastech, kde je pracovních míst nedostatek, a to zejména míst pro osoby s nižší kvalifikací nebo sníženou pracovní schopností, kteří ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných převažují. Zahraniční zkušenosti i relevantní výzkumy naznačovaly, že v těchto oblastech lze vytvářet nová pracovní místa - někdy i alternativní - na míru místním potřebám, a tak přispět k lokalizaci a soběstačnosti jednotlivých oblastí. Na projektu proto spolupracovala skupina odborných pracovníků, kteří vyhledávali potenciál v místních lidech, komunitách, v obcích i v krajině. A podobným způsobem pracovali i individuální poradci, kteří objevovali potenciál ukrytý v srdcích lidí, kterým se věnovali.

 

Metodiku si můžete stáhnout zde.