evropská síť pro podporu poradenství

Spokojený kariérový poradce

Tato publikace se zaměřuje na podporu spokojenosti kariérových poradců (psychologů, sociálních pracovníků, učitelů a dalších profesionálů z pomáhajících profesí). Zdroj profesní spokojenosti je vnímána ve dvou pilířích – jedním z nich je kompetentnost a druhým psychohygiena. Proto i tato kniha má dvě části, jedna z nich je zaměřena na užitečná témata při práci s klienty, druhá na péči o sebe. 

Přečtěte si publikaci.