evropská síť pro podporu poradenství

Volba povolání bez předsudků

Tuto metodickou "kuchařku"pro projektový den propojující téma kariérní výchovy a rovných příležitostí dívek a chlapců vydala organizace Gender Studies a získala Národní cenu kariérového poradenství 2015, na základě které centrum Euroguidance podpořilo dotisk této publikace.

Cílem publikace je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů o nichž dívky a chlapci uvažují. Rozšířit jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. V základu této publikace totiž stojí myšlenka, že každý by měl mít možnosti uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolí žen a mužů.

 

Publikaci si můžete stáhnout zde.