evropská síť pro podporu poradenství

Celoživotní poradenství

Celoživotní poradenství je souvislý proces, který umožňuje občanům všech věkových kategorií a v průběhu celého jejich života poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Umožňuje jim rozhodovat se a řídit svou individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech, a využívat tak své schopnosti a dovednosti. Celoživotní, kariérové poradenství může mít formu individuální i skupinové činnosti, poskytování informací, vedení konzultací, tvorby dovednostních profilů, rozvoje dovedností a další.

Dovednosti, které klienti rozvíjejí, se obvykle popisují jako dovednosti pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills).

 

Dopady celoživotního poradenství:

  • Vzdělávací dopady, např. zvýšení účasti ve vzdělávání a odborné přípravě nebo zlepšení dosažených výsledků, snížení předčasného odchodu ze vzdělávání
  • Ekonomické dopady a dopady v oblasti zaměstnanosti, např. vyšší plat, nižší míra fluktuace zaměstnanců, vyšší pravděpodobnost, že si klient poradenství najde práci
  • Sociální dopady, např. vyšší mobilita a kapacity společnosti, nižší pravděpodobnost trestné činnosti apod.

Na základě studií vede poradenství k řadě různým výsledkům včetně vyššího sebeuvědomění, uvědomění příležitostí, zlepšení rozhodovacích dovedností a dovedností týkajících zvládání přechodu (mezi vzdělávacími stupni, vzděláváním a prací, mezi zaměstnáními apod.). Z dlouhodobého hlediska dochází u klientů k postupnému poklesu kariérové nerozhodnosti a stabilizaci spokojenosti s vlastním životem.

Sociální a ekonomické dopady poradenství se ve studiích ukazují jako dopady na HDP, veřejné výdaje na vzdělávání, sociální vyloučení, dávky sociálního zabezpečení, zajištění bezpečnosti, daňové příjmy, zdravotní péči a jiné. Pokud si díky celoživotnímu poradenství lidé pravděpodobněji najdou vhodnou práci nebo nečiní špatné vzdělávací volby, projeví se jeho dopad v celé společnosti.

 

Zdroj: Důkazy k celoživotnímu poradenství – Přehled nejdůležitějších zjištění pro účinnou politiku a praxi (European Lifelong Guidance Policy Network)