evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství pro dospělé

​​Poradenství pro dospělé v oblasti zaměstnanosti je poskytováno Úřadem práce České republiky, případně neziskovými organizacemi. Kariérové poradenství, které není zpoplatněno, je dostupné zejména nezaměstnaným nebo znevýhodněným skupinám obyvatel.

Psychologické poradenství pro dospělou populaci, hrazené zdravotním pojištěním, je poskytováno ze strany zdravotnických zařízení.

Kariérové poradenství pro dospělé, kteří nejsou znevýhodněni, je nabízeno zejména jako komerční služba soukromých poradců, agentur apod.

Dospělí, kteří mají zájem se ucházet o další vzdělávání, mohou využít vzdělávací poradenské služby poskytované vysokými nebo středními školami. Vysokoškolské instituce nabízejí dospělým různé kurzy v rámci programu celoživotního učení, střední školy a vyšší odborné školy ve formě dalšího vzdělávání.

Střední  a vyšší odborné školy, i další subjekty působící  v oblasti vzdělávání dospělých, organizují různé vzdělávací programy pro dospělé i akreditované rekvalifikační kurzy podle Národní soustavy kvalifikací.