evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství v předškolním věku

Poradenství pro předškolní děti je zajišťováno zejména školními poradenskými centry (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra). Častou činností poraden s klienty v předškolním věku je diagnostika školní zralosti. Případně poradny poskytují další poradenství v oblasti předškolního vzdělávání a dětské péče. Centra pak poskytují poradenské služby v oblasti vzdělávání a péče o děti se závažnějšími hendikepy.

Předškolní vzdělávací programy rámcově obsahují i základ pro rozvoj dovedností řízení vlastní kariéry (Career Management Skills), rozvíjejí sebe-poznání, komunikaci s druhými, porozumění společnosti a jiné.