evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství na vysokých školách

Vysoké školy poskytují uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi na základě zákona. Studijní oddělení na vysokých školách jsou zdrojem informací a studijní podpory studentů i uchazečů. Vysoké školy také podporují vzdělávání znevýhodněných osob.

Často jsou rozvíjena poradenská centra, kde poskytují poradenství v oblasti vzdělávání, psychologické poradenství, právní pomoc, sociální poradenství, případně kariérové poradenství. Některé vysoké školy pak rozvíjejí specifická kariérní centra.

Poradenské služby pomáhají studentům s výběrem nebo změnou oboru studia na základě jejich osobních zájmů, dovedností naplnit studijní plán, rozvíjet studijní schopnosti apod. Centra mohou poskytnout a vyhodnotit testy studijních dovedností nebo další testy speciálních dovedností.

Vysoké školy organizují dny otevřených dveří, podílejí se na veletrzích a dalších akcích, díky kterým zájemci o studiu naleznou informace o studiu. Obdobné akce pořádají spolupráci se zaměstnavateli a podporují tak studenty a absolventy v orientaci na trhu práce.