evropská síť pro podporu poradenství

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané

Publikace, kterou vytvořila organizace Reintegra, je určena především profesním poradcům a umožňuje jim získat nové know-how pro jejich každodenní práci. Jsou zde soustředěny metody, techniky a osvědčené postupy, které nejsou v České republice běžně využívány. Chtějí tak rozšířit paletu nástrojů, jež jsou profesním poradcům k dispozici. Tímto způsobem přispívají ke zlepšení úrovně profesního poradenství zejména u skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob.

 

Publikaci si můžete stáhnout zde.