evropská síť pro podporu poradenství

Důkazy k celoživotnímu poradenství

21.04.2015

Centrum Euroguidance připravilo další překlad z odborné řady publikací Evropské sítě politik celoživotního poradenství ELGPN. 

Publikace Důkazy k celoživotnímu poradenství přináší zajímavé poznatky a informace pro tvůrce politik, poradce, poskytovatele kariérového poradenství a výzkumníky.

Původní vydání v anglickém jazyce je dostupné zde

V publikaci naleznete například 10 zásad pro koncepci celoživotního poradenství:
 

  • Celoživotní poradenství je nejúčinnější, pokud je skutečně celoživotní a progresívní.
  • Celoživotní poradenství je nejúčinnější, pokud je smysluplně propojeno se širší zkušeností a životem jednotlivců, kteří se ho účastní.
  • Celoživotní poradenství je nejúčinnější, pokud uznává různorodost jednotlivců a vztahuje služby k individuálním potřebám.
  • Celoživotní poradenství netvoří jedna, nýbrž mnoho intervencí a funguje nejúčinněji, pokud se zkombinuje řada intervencí.
  • Klíčovým cílem programů celoživotního poradenství by mělo být osvojení dovedností pro řízení vlastní kariéry.
  • Celoživotní poradenství musí být holistické a dobře integrované s dalšími podpůrnými službami.
  • Celoživotní poradenství by mělo zahrnovat zaměstnavatele a pracující a poskytovat aktivní zkušenost s pracovištěm.
  • Dovednosti, odborná příprava a osobní předpoklady odborníků, kteří poskytují celoživotní poradenství, jsou rozhodující pro jeho úspěch.
  • Celoživotní poradenství závisí na přístupu ke kvalitním kariérovým informacím.
  • Celoživotní poradenství by mělo mít řízenou kvalitu a mělo by být evaluováno, aby byla zajištěna jeho účinnost a podporováno jeho neustálé zlepšování.

Dostupné i v tištěné podobě v Centru Euroguidance. 


Online vezi v českém jazyce naleznete v sekci "publikace".

 

 

< Přehled novinek